Club historie

Korte inleiding...
Het idee om in Geulle een computerclub op te richten was misschien wel een gevolg van de gigantische ‘hype’ die er begin jaren negentig van de vorige eeuw heerste over alles wat met computers te maken had. Dat dit idee zou leiden tot een vereniging die tot op de dag van vandaag nog steeds springlevend is, durfden de oprichters van toen niet te hopen. Het is tekenend voor de vereniging dat er in het oorspronkelijke bestuur van de vereniging nauwelijks verloop is geweest en dat ook de leden van het eerste uur nog steeds iedere maand de club dag bezoeken, aldus voorzitter Ton Lemmens. Toch is er in de loop der jaren een duidelijk verschil te zien voor diegene die de clubdagen bezoeken. Vooral in de beginjaren lag er tijdens deze dagen een zwaar accent op het spelen van spelletjes. Dat accent is de laatste jaren steeds meer verschoven van spelletjes naar de meer serieuze zaken zoals het helpen van nieuwe gebruikers met hardware en software en het geven van cursussen. Dit is onder anderen te merken aan de meer evenwichtige verdeling in de leeftijdsopbouw van de ongeveer 58 leden die de vereniging nu telt. Waren dit in de beginjaren vooral de tieners, nu zijn het vooral de oudere jongeren en senioren die de clubdagen bezoeken. Dat wil echter zeker niet zeggen dat jongeren niet welkom zijn bij de computerclub. Het bestuur van de vereniging doet er juist alles aan om het een vereniging te maken voor iedereen, jong of oud en beginnende of gevorderde computergebruiker.Zoals het begon
Computer Club Geulle zag het levenslicht op 14 December 1994 en is sindsdien .... een begrip in en rondom, maar ook buiten Geulle. Wij zijn dan ook niet voor niks al meer dan 20 jaar een (h)echte vereniging, met door de jaren heen een gemiddelde leden aantal van 60 personen.

Het idee voor het oprichten van een eigen Computerclub ontstond eigenlijk uit noodzaak. In de jaren '80 en '90 brachten Ton Lemmens en René Zegers als "amateur computeraars" op regelmatige basis bij mensen een bezoekje, om deze bij te staan in hun computer problemen. Alles ging nog op de ouderwetse manier en van Cd’s en Dvd’s was al helemaal geen sprake. Alleen al het installeren van de 19 diskettes van Windows 3.1 was een hels karwei en daar was je dan toch al gauw een uurtje of vijf mee zoet. Je was dan ook vol spanning aan het meeluisteren met je diskette station, of het geen overslagen en rare geluiden maakte. Het kwam vaak genoeg voor dat je wel eens een nachtje moest overslaan omdat het diskette station of de 286SX of 386DX computer (met 64KB RAM geheugen) niet wilde meewerken. En als de laatste diskette een "Bad Cluster" had, dan kon je het helemaal vergeten, want dan was al het werk voor niks geweest en moest je noodgedwongen helemaal opnieuw beginnen. Er werden dus nog wel eens wat woorden de lucht in geslingerd die het daglicht niet konden verdragen, maar uiteindelijk -na vele uren en weinig slaap- kwam het uiteindelijk toch wel goed. De aanhouder wint, zullen we maar zeggen.Op zoek naar een eigen clubhuis.
Omdat het steeds meer tijd ging vragen en al gauw uit de hand liep, was er al snel een reden om het dus over een andere boeg te gooien en vooral, om het op een andere manier aan te pakken. Zo ontstond het idee om een clubje op te richten voor mensen die problemen hadden met hun computer. Omdat het zogenaamde clublokaal toentertijd de huiskamer bij Ton thuis was, moest er dus op zoek worden gegaan naar een andere locatie. We hadden immers al 12 leden. Die woonkamer werd dus al gauw te klein met al die mini, midi en maxi Towers en die zware CRT bakken van monitoren. Er werd dus gezocht naar een geschikte locatie, vanwaar we onze technische computer dingen konden doen.

Het Geulse clublokaal "Het Jachthoes" werd gevonden om hier maandelijks onze bijeenkomsten te houden. Zo was het Mei 1995 toen we hier de eerste club bijeenkomst hadden kunnen organiseren. De club telde toen al 23 leden, die een contributie betaalde van FL. 1.50 per bijeenkomst. Zo konden we de huur á 25 gulden, voor het lokaal betalen en hielden we er ook nog iets aan over. Voor dat bedrag kregen de leden toentertijd nog een eigen gemaakt clubblad "De Megabyte" in kleur, dat tot het eind van 1998 maandelijks werd uitgegeven. 

Vol enthousiasme bleven we bezig en maakten we reclame voor Computer Club Geulle, via huis aan huis blaadjes. Een mini bestuur werd opgericht, bestaande uit voorzitter, penningmeester en toen nog een drietal vrijwilligers. Van deze vijf mensen toen, zijn de voorzitter en de penningmeester nog tot op heden actief. In die jaren schoten Computerclubs her en der als paddenstoelen uit de grond. Maar zoals ze ontstonden zo verdwenen ze ook weer even snel. Het concept bij Computer Club Geulle was duidelijk en goed. Al snel was de club gegroeid tot 40 á 50 leden in 1998. Ons motto was... toen... en nu nog altijd... Computer Club Geulle, voor leden, door leden.  Het uitgangspunt van de voorzitter was en is tot op vandaag de dag nog altijd dat, tafels en stoelen, de stroomvoorziening, het netwerk en alle overige dingen klaar moeten moeten zijn, voordat de eerste leden arriveren. Dit bleek en het blijkt dat het nog steeds een gouden greep is. Het gevoel dat je ergens komt waar je alleen maar je computer hoeft neer te zetten en aan hoeft te sluiten is alsof je thuis komt na een zware dag werken. Met name in de jaren negentig met al die zware computers en monitoren. Leden waren vindingrijk en knutselden zelf hun eigen wagentje in elkaar, om hun computer apparatuur in één keer binnen te brengen. Er werd gekscherend gezegd dat er parkeerplaatsen moesten worden gemaakt binnen het clublokaal en dat er parkeergeld moest worden geheven voor al die prachtig zelf bedachte creaties. Tegenwoordig is het vervoer van computers wat eenvoudiger geworden en volstaat een laptop en zelfs je telefoon al om mee deel te mogen nemen aan een club bijeenkomst. Gelukkig maar!!

Verhuizing naar nieuw clublokaal
Ondanks de lange verbouwing van het bestaande clublokaal "Het Jachthoes" en wat omzwervingen naar "Zaal het Centrum" in Geulle, bleek de ruimte van het Jachthoes toch te klein te zijn. Het leden aantal in het jaar 2000, was inmiddels opgelopen tot 85 personen. Er moest dus weer worden uitgekeken naar een locatie waar we flink wat mensen konden huisvesten. Uiteindelijk belandde we als vereniging in het -toen nog- Gemeenschapshuis van Geulle. Hier werden afspraken gemaakt met de beheerder en sindsdien hebben we veel aanpassingen gedaan om het de leden zo goed mogelijk naar hun zin te maken. Hier was wel plaats voor 100 leden, dus we konden nog wel even vooruit. Genoeg tafels en stoelen aanwezig, een snelle draadloze Internet verbinding werd tot stand gebracht, een intern netwerk werd aangelegd om leden met elkaar in verbinding te brengen. En hadden we eerst nog met een groot wit laken geëxperimenteerd ... nu werd er een eigen beamer met beamerscherm gekocht, waardoor er op een fijne en gemakkelijke manier cursussen en workshops konden worden gevolgd, door de leden maar ook door bezoekers.Een eigen bron van inkomsten.
Wat aan dit clubgebouw een groot pluspunt was en vooral een nieuwe belangrijke bron van inkomsten, was de keuken die we opeens tot onze beschikking hadden. Vanaf het jaar 2000 werken er dus nog altijd een vijftal medewerksters op vrijwillige basis, één keer per maand, heel hard om koffie en thee te schenken, maar ook om iets lekkers op tafel te zetten voor leden en bezoekers. En dat allemaal voor vriendelijke en vooral betaalbare prijzen. De inkomsten die hier uit voortvloeiden, werden en worden nog steeds gebruikt om deze in zijn geheel ten goede te laten komen aan Computer Club Geulle. Hiermee konden we dan weer voor nieuwe aanschaf van artikelen zorgen, materiaal voor bijeenkomsten, spulletjes voor cursussen en workshops, maar ook om de helaas steeds duurder wordende huur te kunnen blijven betalen. Alleen hierdoor al kunnen we onze maandelijkse kosten dekkend houden, zodat we de jaarlijkse contributie voor onze eigen leden zo laag mogelijk kunnen houden. Dan blijft het ook leuk en betaalbaar. Dat we geen spaarclub zijn, moge ook duidelijk zijn. Want zo zetten we ons ook in, om elke twee jaar de bloemetjes buiten te zetten en een gezellige feestavond te organiseren ten faveure voor alle leden met hun partner(s). Na vele jaren van trouwe dienst worden onze jubilarissen natuurlijk ook niet vergeten en worden zij uitgebreid in de bloemetjes gezet, door hen te verrassen met het ontvangen van één gratis jaarlidmaatschap bij het bereiken van het 12½ jarig lidmaatschap bij Computer Club Geulle.

1994 - 2014

En nu… 20 jaar later...
Tot op vandaag de dag wordt dit gebouw nog altijd gebruikt voor de maandelijkse clubdagen. En we zijn er trots op en vooral blij mee. Alleen is de naam van het gebouw nu veranderd in "De Kollekamp" en wordt het door meerdere verenigingen binnen Geulle op een goede manier gebruikt. Nu... 20 jaren later, bestaat Computer Club Geulle nog steeds, met een gezond leden aantal van gemiddeld 59 leden, 1x per maand een gezellige bijeenkomst, waarbij informatie wordt uitgewisseld, waar nog steeds hulp wordt geboden bij computer problemen, waar cursussen en workshops worden gehouden of waar gewoon leden en bezoekers bij elkaar komen voor een gezellig praatje op sociaal vlak. Kortom een club die zich staande heeft weten te houden door eenvoudig te blijven. Samen met dit 20 jarig jubileum, presenteren wij met enige trots ook de nieuwe website, die niet alleen geschikt is voor PC of laptop, maar ook voor smart Phone en tablet. Sinds onze oprichting in 1994 en tot op vandaag de dag, is onze slogan en ons motto nog altijd:
 

 
Hoe nu verder...
We vieren dit jaar dus een klein beetje een feest. Aan alle bestuursleden, vrijwilligers, bestaande leden, oud leden en bezoekers een groot woord van dank. Zonder jullie hulp en inzet was dit natuurlijk allemaal niet mogelijk geweest. Rest ons jullie te vragen om samen met ons door te gaan naar de volgende mijlpaal voor Computer Club Geulle....  eerst en vooral de volgende clubdagen en daarna het 25 jarige jubileum !!

Bedankt
Ton Lemmens

Actueel

Ons ClubgebouwDe Kollekamp

Klik hier voor een routebeschrijving.naar ons club gebouw.