CCG Leden

CCG Lidmaatschap.

Eenieder die zich geroepen voelt om lid te worden van Computer Club Geulle, is natuurlijk van harte welkom. De maandelijkse Computer bijeenkomsten hebben een gesloten karakter en zijn dus voor iedereen toegankelijk. Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het verenigingsjaar en zonder opzegging, wordt je lidmaatschap automatisch verlengd met één jaar.

  • De jaar contributie voor 2023, is vastgesteld op € 50,00 voor nieuwe leden.
  • Bestaande leden die hun lidmaatschap willen verlengen, betalen € 45,00

Het lidmaatschap houdt in dat je gratis toegang hebt tot alle (11) bijeenkomsten, met je computer, laptop of ipad, Je lidmaatschap behelst ook flinke kortingen op cursussen en/of workshops. Ook mag je natuurlijk met ons mee feesten op de tweejaarlijkse feestavond voor leden van Computer Club Geulle. Tijdens de inschrijving, worden je persoonlijke gegevens genoteerd en wordt je vervolgens geregistreerd als lid van Computer Club Geulle. Je e-mail adres gebruiken wij alleen voor het versturen van de CCG Nieuwsbrief en eventuele wijzigingen op de maandelijkse clubdagen. Als zittend CCG bestuur willen we benadrukken dat je persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor CCG doeleinden en nooit of te nimmer aan derden zullen worden verstrekt.

Resterende Lidmaatschap
Indien je lid wilt worden van Computer Club Geulle in -bijvoorbeeld- de maand juli, dan betaal je uiteraard niet het gehele bedrag , maar het resterende bedrag tot aan het einde van het verenigingsjaar.  Hieronder vind je een duidelijk overzicht van alle bedragen en maanden waarin je lid kunt worden van Computer Club Geulle.

Januari 50,00
Februari 46,00
Maart 42,00
April 37,50
Mei 33,50
Juni 29,50
Juli 25,00
Augustus (vakantie) 21,00
September 17,00
Oktober 12,50
November 8,50
December 7,50

Het CCG Jaarlidmaatschap voor nieuwe en bestaande leden.

  • Een nieuw lidmaatschap bij Computer Club Geulle kost € 50,00
  • Bestaande leden, betalen voor hun lidmaatschaps verlenging € 45,00
Je kunt de betaling van je jaarlidmaatschap op onderstaande manier voldoen:
  • via overmaking op ING : NL86INGB0009519895, tnv: Computer Club Geulle,
    o.v.v. Voornaam, Achternaam en/of lidnummer.
I.v.m. de drukke administratieve afhandeling op het einde van ieder verenigingsjaar,
vragen we je vriendelijk doch dringend om je betaling te voldoen vóór 31 december!!

Waarvoor dank!

Opzegging / Beeindiging lidmaatschap

Je lidmaatschap bij Computerclub Geulle loopt van Januari tot en met December en wordt na niet opzeggen, ieder jaar stilzwijgend verlengd. Om je lidmaatschap te beeindigen, stuur dan een e-mail naar het CCG secretariaat. Raadpleeg ook het huishoudelijk reglement van Computer Club Geulle.

ActueelAanmelden Clubdagen


Zoals besproken op de algemene ledenvergadering kunnen leden zich nu aanmelden voor iedere clubdag.

Aanmelden voor de maandelijkse clubdagen is weer mogelijk en kunnen we alle leden weer gelijktijdig van harte welkom heten op onze maandelijkse clubdagen.

Dit om een indicatie te krijgen, hoeveel leden we kunnen verwachten op een clubdag en om een zo laag mogelijk kostenplaatje te verkrijgen m.b.t. de inkoop kosten van keuken producten. Op deze manier kunnen we overbodige keuken onkosten besparen.

Ons Clubgebouw
Klik hier voor een routebeschrijving.naar ons club gebouw.